Vốn lưu động thấp nói gì về triển vọng tài chính của công ty?

Khi một công ty có vốn lưu động thấp , nó có thể là một trong hai điều. Trong hầu hết các trường hợp, vốn lưu động thấp có nghĩa là doanh nghiệp chỉ bị cào và không đủ vốn để trang trải các chi phí ngắn hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một doanh nghiệp có mô hình hoạt động vững chắc biết chính xác số tiền cần để hoạt động trơn tru có thể có vốn lưu động thấp vì đã đầu tư tiền mặt dư thừa để tạo thu nhập đầu tư hoặc dự án tăng trưởng quỹ, tăng tổng giá trị của công ty .

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động, còn được gọi là vốn lưu động ròng, đơn giản là sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và số nợ phải trả hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty.
 
Tài sản hiện tại là những thứ mà một doanh nghiệp sở hữu có thể được chuyển thành tiền mặt trong năm tới. Điều này thường bao gồm tiền mặt và tương đương tiền, chẳng hạn như kiểm tra, tiết kiệm và tài khoản thị trường tiền tệ; chứng khoán có thể bán được như cổ phiếu và trái phiếu; và các quỹ tương hỗ và các chứng khoán có tính thanh khoản cao khác. Tài sản hiện tại của công ty cũng bao gồm khoảng không quảng cáo của nó vì khoảng không quảng cáo phải được bán trong năm tới, tạo ra doanh thu. Các khoản phải thu cũng được bao gồm, bởi vì điều này thể hiện giá trị bán hàng đã được lập hóa đơn cho khách hàng nhưng chưa được thanh toán.
 
Nợ ngắn hạn là các khoản nợ và chi phí phải trả trong năm sau. Điều này bao gồm chi phí vật tư và nguyên liệu cần thiết để sản xuất hàng hóa để bán; thanh toán nợ ngắn hạn; các khoản phải trả, hoặc các hóa đơn nhận được nhưng chưa thanh toán; và lãi hoặc các khoản thuế phải trả trong vòng 12 tháng tới.

Giải thích vốn lưu động ròng

Vốn lưu động có thể dương hoặc âm. Một con số tiêu cực thường cho thấy sự đau khổ tài chính và có thể là một dấu hiệu của khả năng thanh toán sắp xảy ra. Tuy nhiên, các công ty rất lớn với sự công nhận thương hiệu đáng kể và hỗ trợ công cộng đôi khi hoạt động với vốn lưu động tiêu cực nhất quán bởi vì họ có thể dễ dàng huy động vốn trong thời gian ngắn nếu cần.
 
Vốn lưu động tích cực có thể có một loạt các giải thích tùy thuộc vào con số thực tế, ngành kinh doanh đang hoạt động và bản thân doanh nghiệp cụ thể. Các loại hình doanh nghiệp khác nhau yêu cầu mức vốn lưu động khác nhau để chạy trơn tru. Ví dụ, các doanh nghiệp bán lẻ đòi hỏi mức vốn lưu động cao hơn để trang trải chi phí tăng cao trong mùa cao điểm. Các doanh nghiệp dịch vụ trực tuyến, ngược lại, thường yêu cầu số vốn lưu động thấp hơn vì họ không cung cấp sản phẩm vật chất và có chi phí hoạt động ổn định bất kể biến động bán hàng.
 
Nếu một công ty có mô hình kinh doanh đã được chứng minh và tài chính ổn định, nó có thể chọn để đầu tư vào tài sản dài hạn mà tạo ra lợi nhuận cao hơn hơn là giữ vốn của mình trong rất lỏng chứng khoán ngắn hạn với lãi suất thấp hơn. Trong khi chiến lược đầu tư này có thể làm giảm tổng tài sản hiện tại của doanh nghiệp và vốn lưu động ròng của nó, một doanh nghiệp có tính ổn định cao với chi phí tối thiểu có thể quyết định thu nhập đầu tư tăng.
 
Tương tự, một công ty có thể quyết định thực hiện các dự án mới để mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó làm tăng các khoản nợ hiện tại và giảm tài sản hiện tại và vốn lưu động ròng. Trong trường hợp này, một con số vốn lưu động thấp là dấu hiệu của một công ty tập trung vào tăng trưởng trong khi vẫn duy trì đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại của mình.
 
Xem xét
Bởi vì việc giải thích vốn lưu động của công ty có thể khác nhau rất nhiều, điều quan trọng là phải xem xét số liệu này trong bối cảnh lịch sử bằng cách ghi nhận các mẫu tăng hoặc giảm số liệu theo thời gian. Cũng cần phải so sánh số vốn lưu động của công ty với các doanh nghiệp tương tự trong cùng ngành để đảm bảo phân tích công bằng và chính xác hiệu quả hoạt động của nó.

Kiểm tra kỹ năng của bạn với những thách thức về giao dịch

Đặt kỹ năng giao dịch của bạn vào thử nghiệm với Trình mô phỏng cổ phiếu MIỄN PHÍ của chúng tôi . Đó là nền tảng lý tưởng để có được đôi chân của bạn ướt trong các thị trường! Gửi các giao dịch trong một môi trường ảo với 100.000 đô la tiền mặt trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm tiền của mình. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu tương tác với các nhà giao dịch khác từ các nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, và tìm hiểu các phương thức đằng sau các giao dịch của họ để trở thành một nhà đầu tư 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn