Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn Mã số thuế: 5400497522 Địa chỉ: Xóm Dụ 7, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
 
Công Ty TNHH Mtv Kỳ Sơn
Mã số thuế: 5400497522 
Địa chỉ: Xóm Dụ 7, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Vượng
Ngày cấp giấy phép: 18/09/2018
Ngày hoạt động: 18/09/2018 
Ngàng Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 810  
2 Khai thác đá   8101
3 Khai thác cát, sỏi   8102
4 Khai thác đất sét   8103
5 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón   8910
6 Khai thác và thu gom than bùn   8920
7 Khai thác muối   8930
8 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu   8990
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên   9100
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác   9900
11 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
12 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691
13 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692
14 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693
15 Bán buôn cao su   46694
16 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695
17 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696
18 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697
19 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699
20 Bán buôn tổng hợp   46900
21 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110
22 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932  
23 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321
24 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329
25 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
26 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
27 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
28 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
29 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
30 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
31 Vận tải đường ống   49400
32 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
33 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
34 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
35 Vận tải hành khách hàng không   51100
36 Vận tải hàng hóa hàng không   51200

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn