Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Hiền Lương Mã số thuế: 5400496864 Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
 
Công Ty TNHH Mtv Hiền Lương
Mã số thuế: 5400496864 
Địa chỉ: Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Đinh Thị Huyền
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2018
Ngày hoạt động: 15/08/2018
Ngàng Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 810  
2 Khai thác đá   8101
3 Khai thác cát, sỏi   8102
4 Khai thác đất sét   8103
5 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón   8910
6 Khai thác và thu gom than bùn   8920
7 Khai thác muối   8930
8 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu   8990
9 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên   9100
10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác   9900
11 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210  
12 Xây dựng công trình đường sắt   42101
13 Xây dựng công trình đường bộ   42102
14 Xây dựng công trình công ích   42200
15 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900
16 Phá dỡ   43110
17 Chuẩn bị mặt bằng   43120
18 Lắp đặt hệ thống điện   43210
19 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
20 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
21 Bán buôn xi măng   46632
22 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
23 Bán buôn kính xây dựng   46634
24 Bán buôn sơn, vécni   46635
25 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
26 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
28 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752  
29 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521
30 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522
31 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523
32 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524
33 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   47525
34 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47529
35 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530
36 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
37 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
38 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
39 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
40 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
41 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
42 Vận tải đường ống   49400
43 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110  
44 Hoạt động kiến trúc   71101
45 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102
46 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103
47 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109
48 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200
49 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật   72100
50 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn   72200
51 Quảng cáo   73100
52 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200
53 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100
54 Hoạt động nhiếp ảnh   74200
55 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
56 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
57 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
58 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
59 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
60 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
61 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
62 Cung ứng lao động tạm thời   78200

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn