Mã số thuế Công Ty TNHH Avoca Holdings. Địa chỉ: 8 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315237059

Địa chỉ: 8 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến

Ngày cấp giấy phép: 22/08/2018

Ngày hoạt động: 22/08/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

7110

 

2

Hoạt động kiến trúc

 

71101

3

Hoạt động đo đạc bản đồ

 

71102

4

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

 

71103

5

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

 

71109

6

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

 

71200

7

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

 

72100

8

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

 

72200

9

Quảng cáo

 

73100

10

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

 

73200

11

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 

74100

12

Hoạt động nhiếp ảnh

 

74200

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn