Làm thế nào là chi tiêu lặt vặt báo cáo về báo cáo tài chính?

Các tài khoản sổ cái tổng hợp Petty Cash được báo cáo trên bảng cân đối kế như một tài sản hiện hành . 
 
Thường thì số dư trong tài khoản Petty Cash được kết hợp với số dư trong các tài khoản tiền mặt khác (như kiểm tra tài khoản ) và tổng số sẽ được báo cáo trên bảng cân đối kế toán bằng Tiền mặt khi nhập học tại trung tâm kế toán hải phòng
 
Tài khoản Tiền mặt Petty phải được bổ sung ngay trước khi ban hành các báo cáo tài chính để số tiền tiền mặt và đồng tiền trong tay bằng với số dư trong tài khoản Petty Cash. Điều này cũng đảm bảo rằng việc giải ngân tiền mặt gần đây được ghi lại trong các tài khoản thích hợp của họ-thường là các tài khoản chi phí cho một giảng viên dạy tại khoa hoc ke toan o vinh phuc

Tách các nhiệm vụ là gì?

Việc phân chia nhiệm vụ là một trong nhiều bước để cải thiện việc kiểm soát nội bộ tài sản của một tổ chức. Ví dụ, việc kiểm soát nội bộ tiền mặt sẽ được cải thiện nếu các nhiệm vụ xử lý tiền được tách ra khỏi các nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ. Bằng cách tách các nghĩa vụ này, khả năng bị trộm cắp bị giảm vì hiện nay sẽ yêu cầu hai người không trung thành cùng nhau thừa nhận rằng họ không trung thực, lập kế hoạch đánh cắp, và sau đó thực hiện hành vi trộm cắp. Một người sẽ phải loại bỏ tiền mặt và người kia sẽ phải giả mạo hồ sơ. 
 
Nếu không có sự phân chia nhiệm vụ, việc trộm cắp tiền mặt sẽ dễ dàng hơn. Một người không trung thực có thể ăn cắp tiền và nhập số tiền hư vô vào hồ sơ - do đó che giấu việc ăn cắp thiết bị của học kế toán cấp ở hải dương

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn