Cách viết phiếu Thu - Phiếu Chi - Mẫu 01/TT theo quyết định 15

 

Hướng dẫn cách viết phiếu thu đúng quy định hợp lý hợp lệ

-             Phiếu thu và phiếu chi được lập để ghi nhận và xuất chi số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế nhập quỹ .

-           Làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

        ( lưu ý : đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “bảng kê ngoại tệ” đính kèm phiếu thu )

 thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

 dọn dẹp sổ sách kế toán

Phiếu Thu

Cụ thể cách viết  phiếu thu:

Các khoản mục phiếu chi dưới đây bạn cần lưu ý tránh viết sai viết tắt !

phieu-thu-ke-toan-ha-noi
 

 

Tham khảo mẫu phiếu thu theo các quyết định tại đây: Mẫu Phiếu Thu ( bao gồm cả phiếu xuất nhập kho )

 

    Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu.

 

Phiếu Chi

Hướng dẫn cách viết phiếu chi theo đúng quy định hợp lý hợp lệ

Cụ thể cách viết  phiếu chi:

Công Ty Kế Toán Hà Nội hướng dẫn bạn viết phiếu chi cụ thể , đúng chính xác mà Bộ đề ra và 1 số lưu ý :

 

phieu-chi

 

Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền

 

Tham khảo mẫu phiếu thu theo thông tư mới tại đây: Mẫu Phiếu Chi ( bao gồm cả phiếu xuất nhập kho )

 

Lưu ý : các phần trong cả phiếu THU và phiếu CHI bạn cần lưu ý tránh viết sau sót !

  • Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng " họ tên người nhận tiền ": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
  • Dòng " địa chỉ ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
  • Dòng “Lý do chi”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
  • Dòng “số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
  • Dòng “bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
  • Dòng “kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
  •  

Bạn có thể tham khảo : Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp các khóa học kế toán 

 

 

 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-25 08:36:34

ghi nhận là TSCĐ sơ đồ tài khoản 131 triển khai được tập vô hình được tập sơ đồ tài khoản 141 hợp vào TK 241 hợp vào chi phí sơ đồ tài khoản kế toán tscđ "Xây dựng cơ SXKD trong kỳ. sắp xếp tên theo abc trong excel bản dở dang" (2412). Trường hợp xét hàm Excel cơ bản “TSCĐ vô hình".

Thành lập doanh nghiệp
2019-07-30 04:54:33

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn