Mã số thuế Công Ty TNHH Mtv Mái Âm Mây Bốn Phương. Địa chỉ: 36A Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315149010

Địa chỉ: 36A Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Duy Tuấn

Ngày cấp giấy phép: 05/07/2018

Ngày hoạt động: 05/07/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

8710

 

2

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

 

87101

3

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

 

87109

4

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

8720

 

5

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

 

87201

6

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

 

87202

7

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

 

8

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

 

87301

9

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

 

87302

10

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật

 

87303

11

Hoạt động chăm sóc tập trung khác

8790

 

12

Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

 

87901

13

Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

 

87909

14

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

8810

 

15

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

 

88101

16

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

 

88102

17

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật

 

88103

18

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

 

88900

19

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

 

90000

20

Hoạt động thư viện và lưu trữ

 

91010

21

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

 

91020

22

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

 

91030

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn