Mã số thuế Công Ty TNHH Phúc Thịnh Games. Địa chỉ: 62 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315298904

Địa chỉ: 62 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lộc

Ngày cấp giấy phép: 28/09/2018

Ngày hoạt động: 28/09/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động viễn thông khác

6190

 

2

Hoạt động của các điểm truy cập internet

 

61901

3

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

 

61909

4

Lập trình máy vi tính

 

62010

5

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

 

62020

6

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

 

62090

7

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

 

63110

8

Cổng thông tin

 

63120

9

Hoạt động thông tấn

 

63210

10

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 

63290

11

Hoạt động ngân hàng trung ương

 

64110

12

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 

64190

13

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

 

64200

14

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

 

64300

15

Hoạt động cho thuê tài chính

 

64910

16

Hoạt động cấp tín dụng khác

 

64920

17

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 

64990

18

Bảo hiểm nhân thọ

 

65110

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn