Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Kt Promotions. Địa chỉ: 115/13/9 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315208629

Địa chỉ: 115/13/9 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Lê Tiến Khoa

Ngày cấp giấy phép: 07/08/2018

Ngày hoạt động: 01/08/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

5911

 

2

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

 

59111

3

Hoạt động sản xuất phim video

 

59112

4

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

 

59113

5

Hoạt động hậu kỳ

 

59120

6

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

 

59130

7

Hoạt động viễn thông khác

6190

 

8

Hoạt động của các điểm truy cập internet

 

61901

9

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

 

61909

10

Lập trình máy vi tính

 

62010

11

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

 

62020

12

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

 

62090

13

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

 

63110

14

Cổng thông tin

 

63120

15

Hoạt động thông tấn

 

63210

16

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 

63290

17

Hoạt động ngân hàng trung ương

 

64110

18

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

 

64190

19

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

 

64200

20

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

 

64300

21

Hoạt động cho thuê tài chính

 

64910

22

Hoạt động cấp tín dụng khác

 

64920

23

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 

64990

24

Bảo hiểm nhân thọ

 

65110

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn