Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Vô Hình. Địa chỉ: 86/8A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315211942

Địa chỉ: 86/8A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Đắc Phước

Ngày cấp giấy phép: 08/08/2018

Ngày hoạt động: 08/08/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

 

2

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

 

16291

3

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

 

16292

4

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

 

17010

5

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

8219

 

6

Photo, chuẩn bị tài liệu

 

82191

7

Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

 

82199

8

Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

 

82200

9

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

 

82300

10

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

 

82910

11

Dịch vụ đóng gói

 

82920

12

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

82990

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn