Mã số thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Dệt May Trần Gia. Địa chỉ: 80/36 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315308253

Địa chỉ: 80/36 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Dũng

Ngày cấp giấy phép: 03/10/2018

Ngày hoạt động: 03/10/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

4641

 

2

Bán buôn vải

 

46411

3

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

 

46412

4

Bán buôn hàng may mặc

 

46413

5

Bán buôn giày dép

 

46414

6

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

 

7

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 

46691

8

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

 

46692

9

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

 

46693

10

Bán buôn cao su

 

46694

11

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

 

46695

12

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

 

46696

13

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

 

46697

14

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

46699

15

Bán buôn tổng hợp

 

46900

16

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 

47110

17

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4751

 

18

Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47511

19

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47519

20

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

 

21

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47711

22

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47712

23

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 

47713

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn