Mã số thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vận Tải Thế Huy. Địa chỉ: 26/99 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0315444464

Địa chỉ: 26/99 Công Chúa Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương

Ngày cấp giấy phép: 20/12/2018

Ngày hoạt động: 19/12/2018

 

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

4511

 

2

Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45111

3

Bán buôn xe có động cơ khác

 

45119

4

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45120

5

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

 

6

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 

45301

7

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

45302

8

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 

45303

9

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4669

 

10

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 

46691

11

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

 

46692

12

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

 

46693

13

Bán buôn cao su

 

46694

14

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

 

46695

15

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

 

46696

16

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

 

46697

17

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

46699

18

Bán buôn tổng hợp

 

46900

19

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 

47110

20

Vận tải hành khách đường bộ khác

4932

 

21

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

 

49321

22

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

 

49329

23

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

24

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

 

49331

25

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

 

49332

26

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

 

49333

27

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

 

49334

28

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

 

49339

29

Vận tải đường ống

 

49400

30

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5022

 

31

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

 

50221

32

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

 

50222

33

Vận tải hành khách hàng không

 

51100

34

Vận tải hàng hóa hàng không

 

51200

35

Bốc xếp hàng hóa

5224

 

36

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

 

52241

37

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

 

52242

38

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

 

52243

39

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

 

52244

40

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

 

52245

41

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

42

Dịch vụ đại lý tàu biển

 

52291

43

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

 

52292

44

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

 

52299

45

Bưu chính

 

53100

46

Chuyển phát

 

53200

47

Cho thuê xe có động cơ

7710

 

48

Cho thuê ôtô

 

77101

49

Cho thuê xe có động cơ khác

 

77109

50

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

 

77210

51

Cho thuê băng, đĩa video

 

77220

52

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

 

77290

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn