Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Kinh Doanh Nhất Tín Mã số thuế: 5400497970 Địa chỉ: Thôn Cố Thổ, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
 
Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Kinh Doanh Nhất Tín
Mã số thuế: 5400497970
Địa chỉ: Thôn Cố Thổ, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Đại diện pháp luật: Ngô Thái Sơn
Ngày cấp giấy phép: 11/10/2018
Ngày hoạt động: 09/10/2018 
Ngành Nghề kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641  
6 Bán buôn vải   46411
7 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác   46412
8 Bán buôn hàng may mặc   46413
9 Bán buôn giày dép   46414
10 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
11 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691
12 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692
13 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693
14 Bán buôn cao su   46694
15 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695
16 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696
17 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697
18 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699
19 Bán buôn tổng hợp   46900
20 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110
21 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751  
22 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511
23 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47519
24 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771  
25 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh   47711
26 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh   47712
27 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47713
28 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782  
29 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ   47821
30 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ   47822
31 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ   47823

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn