10 bước của chu kỳ mua sắm

Quản lý ở bất kỳ công ty nào cũng phải hiểu nghệ thuật thu thập sản phẩm và dịch vụ. Chu kỳ mua sắm tuân theo các bước cụ thể để xác định yêu cầu hoặc nhu cầu của công ty thông qua bước cuối cùng của giải thưởng sản phẩm hoặc hợp đồng. Quản lý trách nhiệm của các quỹ công cộng và công ty là rất quan trọng khi xử lý quá trình cần thiết này, cho dù trong thị trường kinh tế mạnh hay yếu. Sau một kỹ thuật từng bước đã được chứng minh sẽ giúp quản lý thành công đạt được mục tiêu của nó.
 
10 bước của chu kỳ mua sắm
 
Bước 1: Cần công nhận
Các doanh nghiệp phải biết nó cần một sản phẩm mới, cho dù từ các nguồn nội bộ hoặc bên ngoài. Sản phẩm có thể là sản phẩm cần được sắp xếp lại hoặc có thể là mặt hàng mới cho công ty.
 
Bước 2: Cần cụ thể
Sản phẩm phù hợp rất quan trọng đối với công ty. Một số ngành công nghiệp có tiêu chuẩn để giúp xác định thông số kỹ thuật. Số phần giúp xác định những điều này cho một số doanh nghiệp. Các ngành khác không có tham chiếu. Công ty có thể đã đặt mua sản phẩm trong quá khứ. Nếu không, doanh nghiệp phải chỉ định sản phẩm cần thiết bằng cách sử dụng các mã định danh như màu sắc hoặc trọng lượng.
 
Bước 3: Tùy chọn nguồn
Doanh nghiệp cần phải xác định nơi để có được sản phẩm. Công ty có thể có danh sách nhà cung cấp được phê duyệt. Nếu không, doanh nghiệp sẽ cần phải tìm kiếm nhà cung cấp bằng cách sử dụng đơn đặt hàng hoặc nghiên cứu nhiều nguồn khác như tạp chí, Internet hoặc đại diện bán hàng. Công ty sẽ đủ điều kiện để các nhà cung cấp xác định sản phẩm tốt nhất cho doanh nghiệp.
 
Bước 4: Giá và Điều khoản
Doanh nghiệp sẽ điều tra tất cả thông tin có liên quan để xác định giá và điều kiện tốt nhất cho sản phẩm. Điều này sẽ phụ thuộc vào nếu công ty cần hàng hóa (sản phẩm sẵn có) hoặc các vật liệu chuyên dụng. Thông thường, doanh nghiệp sẽ xem xét ba nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 
Bước 5: Đặt mua hàng
Đơn đặt hàng được sử dụng để mua tài liệu giữa người mua và người bán. Nó xác định cụ thể giá, thông số kỹ thuật và điều khoản và điều kiện của sản phẩm hoặc dịch vụ và mọi nghĩa vụ bổ sung.
 
Bước 6: Giao hàng
Đơn đặt hàng phải được gửi, thường bằng fax, thư, cá nhân, email hoặc các phương tiện điện tử khác. Đôi khi phương thức phân phối cụ thể được chỉ định trong tài liệu mua hàng. Người nhận sau đó xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng. Cả hai bên giữ một bản sao trong hồ sơ.
 
Bước 7: Khẩn trương
Expedition của đơn đặt hàng địa chỉ kịp thời của dịch vụ hoặc vật liệu được giao. Nó trở nên đặc biệt quan trọng nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào. Các vấn đề thường được ghi nhận nhất bao gồm ngày thanh toán, thời gian giao hàng và hoàn thành công việc.
 
Bước 8: Tiếp nhận và kiểm tra giao dịch mua
Khi công ty gửi cung cấp sản phẩm, người nhận chấp nhận hoặc từ chối các mục. Việc chấp nhận các mặt hàng này buộc công ty phải trả tiền cho chúng.
 
Bước 9: Chấp thuận và thanh toán hóa đơn
Ba tài liệu phải khớp khi hóa đơn yêu cầu thanh toán - bản thân hóa đơn, tài liệu nhận và đơn đặt hàng ban đầu. Thỏa thuận của các tài liệu này cung cấp xác nhận từ cả người nhận và nhà cung cấp. Bất kỳ sự khác biệt nào phải được giải quyết trước khi người nhận thanh toán hóa đơn. Thông thường, thanh toán được thực hiện dưới hình thức tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng, thư tín dụng hoặc các loại chuyển khoản điện tử khác.
 
Bước 10: Ghi lại bảo trì
Trong trường hợp kiểm toán, công ty phải duy trì hồ sơ thích hợp. Chúng bao gồm hồ sơ mua hàng để xác minh bất kỳ thông tin thuế và đơn đặt hàng nào để xác nhận thông tin bảo hành. Bản ghi mua cũng tham chiếu các giao dịch mua trong tương lai.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn