Viết một kế hoạch kinh doanh: 9 phần cần thiết

Một kế hoạch kinh doanh chính thức là một tài liệu quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Các doanh nhân vừa mới bắt đầu có thể tìm thấy suy nghĩ, mục tiêu của họ và trong một số trường hợp, những giấc mơ tạo ra một quá trình đáng sợ. Tuy nhiên, nó là rất quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Một kế hoạch kinh doanh chi tiết mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Viết một kế hoạch kinh doanh không cần phải là một nhiệm vụ áp đảo nếu bạn xem xét các thông tin sau đây.
 
Viết một kế hoạch kinh doanh: 9 phần cần thiết

Mục đích của kế hoạch kinh doanh

Trước khi soạn thảo một kế hoạch kinh doanh, điều quan trọng là phải hiểu tại sao tài liệu này lại quan trọng đến thành công của doanh nghiệp bạn. Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ nêu chi tiết tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của bạn từ tiếp thị đến tổ chức và quản lý. Tài liệu này không chỉ giúp chủ sở hữu biết nơi doanh nghiệp đang đứng đầu, nó cũng được yêu cầu bởi hầu hết người cho vay và nhà đầu tư tiềm năng.

9 phần thiết yếu của một kế hoạch kinh doanh

Có một số yếu tố thiết yếu của một kế hoạch kinh doanh tốt theo Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ . Tập trung vào chín yếu tố sau khi soạn thảo kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ của bạn
 
Tóm tắt điều hành
Mặc dù đây là người đọc phần đầu tiên sẽ thấy, nó sẽ là phần cuối cùng của kế hoạch kinh doanh của bạn bằng văn bản. Tóm tắt điều hành là tổng quan về toàn bộ kế hoạch kinh doanh và sẽ thu hút sự chú ý của độc giả hoặc khiến họ mất hứng thú trước khi đọc thêm. Một phần quan trọng của kế hoạch kinh doanh, bản tóm tắt về cơ bản sẽ cho độc giả biết lịch sử của công ty bạn, nơi nó là ngày hôm nay và hướng nào nó đang hướng tới; đây là nơi bạn bán khác về thành công tiềm năng của ý tưởng kinh doanh của bạn.
 
Phân tích thị trường
Bao gồm trong phần này mô tả về ngành, thông tin về thị trường mục tiêu của bạn, đánh giá về kết quả cạnh tranh và thị trường của bạn.
 
Mô tả công ty
Mô tả ngắn gọn về công ty của bạn bao gồm bản chất của doanh nghiệp và các yếu tố giúp doanh nghiệp của bạn thành công. Bao gồm mô tả về cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng nhu cầu và bất kỳ khách hàng tiềm năng nào được xác định là có nhu cầu đó.
 
Quản lý và tổ chức
Chi tiết về quyền sở hữu của công ty, ban quản lý và ban giám đốc (nếu có). Trình độ, kinh nghiệm và giáo dục là quan trọng để cung cấp cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về cách những cá nhân này phù hợp với cấu trúc tổ chức và những gì họ có thể mang đến bàn trong vai trò được chỉ định của họ.
 
Quản lý tiếp thị và bán hàng
Mô tả chiến lược tiếp thị và cách bạn dự định thúc đẩy bán hàng. Bao gồm chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược tăng trưởng, chiến lược phân phối và chiến lược truyền thông. Các chiến lược bán hàng cũng nên được đưa vào để cung cấp thông tin về nhân viên bán hàng và các hoạt động.
 
Dòng sản phẩm hoặc dịch vụ
Mô tả cho độc giả những gì bạn đang bán và cách sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng hiện tại và tiềm năng. Cung cấp bằng chứng cho thấy công ty của bạn cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ phục vụ như một giải pháp cho một vấn đề được xác định bởi thị trường mục tiêu của bạn. Thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc chi phí sản phẩm, nhà cung cấp và bất kỳ dịch vụ mới nào có thể được thêm vào sẽ được bao gồm trong phần này.
 
Yêu cầu tài trợ
Bao gồm các yêu cầu tài trợ hiện tại và tương lai, cách tài trợ đó sẽ được sử dụng và các chiến lược tầm xa tác động đến yêu cầu tài trợ. Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn trả khoản vay của bạn sẽ được bao gồm, chẳng hạn như mua lại, bán doanh nghiệp trong tương lai hoặc mua lại.
 
Tài chính
Cả dữ liệu tài chính trong quá khứ cũng như dữ liệu tài chính tiềm năng sẽ được yêu cầu bởi người cho vay tiềm năng. Bao gồm các báo cáo tài chính sau đây trong ba đến năm năm qua; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các báo cáo tương tự nên được chuẩn bị với dữ liệu dự báo trong năm năm tới.
 
Một phần riêng biệt không được đưa vào phần chính của kế hoạch kinh doanh là Phụ lục. Thông tin độc quyền và bí mật có thể là một phần của phụ lục và do đó không nên dễ dàng truy cập bởi tất cả các cá nhân yêu cầu kế hoạch kinh doanh của bạn. Chủ nợ có thể cần quyền truy cập vào thông tin này, do đó, nó sẽ có sẵn trên cơ sở khi cần thiết. Các tài liệu có thể được bao gồm trong phụ lục bao gồm chi tiết nghiên cứu thị trường, thư tham khảo, lịch sử tín dụng cá nhân và kinh doanh, bằng sáng chế, giấy phép, hợp đồng và thông tin liên lạc cho tư vấn.
 
Như bạn thấy, viết một kế hoạch kinh doanh đòi hỏi một cam kết về thời gian và nguồn lực để đảm bảo tất cả các thông tin liên quan có mặt. Một tài liệu quan trọng trong việc đảm bảo tài trợ từ chủ nợ và nhà đầu tư, kế hoạch kinh doanh cần được tổ chức tốt với trọng tâm là những điểm mạnh cụ thể giúp doanh nghiệp của bạn tách biệt khỏi cuộc thi.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn