Định tính so với định lượng

Khi phân tích một công ty từ quan điểm đầu tư, điều quan trọng là phải đánh giá nó từ cả góc độ định tính và định lượng. Vì vậy, điều này có nghĩa là gì? Phân tích 
 
định tính có nghĩa là nhìn vào các vật thể vô hình. Các yếu tố về một công ty không phải là số hoàn toàn có thể chỉ là quan trọng như crunching các con số.
 
Định tính so với định lượng
 
Phân tích định lượng có nghĩa là nhìn vào và các con số thực tế. Nhìn vào các chỉ số và tỷ lệ tài chính khác nhau là nền tảng cho phân tích của bất kỳ công ty nào được xem xét. 
 
Một phân tích toàn diện của một công ty nên bao gồm cả việc xem xét các yếu tố định tính và định lượng có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Các yếu tố định lượng phổ biến bao gồm tính toán các tỷ lệ khác nhau ( nợ / vốn chủ sở hữu , tỷ lệ hiện hành ) và xem xét các số liệu tài chính khác nhau ( thu nhập ròng , tài sản ròng ).
 
Phân tích định tính có thể chủ quan hơn nhiều và thực sự phụ thuộc vào công ty đang được xem xét, và mục đích của phân tích tổng thể. Nhận thức về hiệu quả quản lý là quan trọng, bạn có nghĩ rằng họ có thể điều hành công ty một cách hiệu quả và tận dụng các cơ hội không? Quan hệ khách hàng và nhà cung cấp cũng rất quan trọng, bạn không thể định lượng được đòn bẩy của công ty với các nhà cung cấp nhưng bạn sẽ muốn biết về một thứ như thế này. Đánh giá định tính đòi hỏi một mức độ đánh giá chuyên môn về những gì có liên quan và những gì cần được thảo luận hoặc xem xét.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn