Vai trò của các bên liên quan trong doanh nghiệp của bạn

Trong kinh doanh, một bên liên quan thường là một nhà đầu tư trong công ty của bạn có hành động xác định kết quả của các quyết định kinh doanh của bạn. Các bên liên quan không phải là cổ đông của cổ đông. Họ cũng có thể là nhân viên của bạn, những người có cổ phần trong sự thành công của công ty bạn và khuyến khích cho các sản phẩm của bạn thành công. Họ có thể là đối tác kinh doanh, những người dựa vào thành công của bạn để giữ cho chuỗi cung ứng đi.
 
Vai trò của các bên liên quan trong doanh nghiệp của bạn
 
Mọi doanh nghiệp đều có cách tiếp cận khác nhau với các bên liên quan. Vai trò của các bên liên quan khác nhau giữa các doanh nghiệp, phụ thuộc vào các quy tắc và trách nhiệm đặt ra khi thành lập công ty của bạn hoặc khi doanh nghiệp của bạn phát triển qua nhiều năm. Tuy nhiên, định nghĩa phổ biến nhất của một bên liên quan là một nhà đầu tư lớn có sức mạnh để nắm giữ "cổ phần" khả thi trong công ty của bạn.

Quyết định

Việc thu thập phổ biến nhất của các bên liên quan trong một công ty được giao dịch công khai là ban giám đốc, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao và những người bên ngoài thường xuyên nắm giữ số lượng lớn vốn chủ sở hữu trong công ty. Bất kỳ một trong các bên liên quan này có quyền phá vỡ các quyết định hoặc đưa ra các ý tưởng mới cho công ty. Ban giám đốc có quyền chỉ định tất cả các cấp quản lý cấp cao - bao gồm cả CEO - và loại bỏ chúng nếu cần thiết. Các thành viên của hội đồng quản trị dictate tương lai của công ty và được tham gia vào tất cả các quyết định kinh doanh lớn.

Quản lý trực tiếp

Trong khi ban giám đốc là một cách tiếp cận "bàn tay" hơn để kiểm soát một công ty, một số bên liên quan thích phương pháp "tiếp cận" bằng cách trực tiếp giả định các vị trí quản lý. Các bên liên quan có thể đảm nhận các phòng ban nhất định - chẳng hạn như nguồn nhân lực hoặc nghiên cứu và phát triển - để thu nhỏ doanh nghiệp và đảm bảo thành công. Trong các công ty tư nhân và giao dịch công khai, các nhà đầu tư lớn thường trực tiếp tham gia vào các quyết định kinh doanh ở cấp quản lý.

Nhà đầu tư

Các bên liên quan được coi là nhà đầu tư lớn, những người sẽ tăng hoặc giảm cổ phần của họ trong công ty của bạn theo hiệu suất tài chính của bạn. Lý tưởng nhất, họ hành động như thiên thần hộ mệnh cho các nhà đầu tư hàng ngày, poring trên báo cáo tài chính và quản lý áp lực để thay đổi chiến thuật nếu cần thiết. Một số bên liên quan, được gọi là nhà đầu tư hoạt động, sẽ thực hiện các khoản đầu tư và thoái vốn không thể đoán trước để di chuyển giá cổ phiếu và thu hút sự chú ý của truyền thông đến một vấn đề nhất định. Carl Icahn nổi tiếng với chiến thuật áp lực cao này, được sử dụng để tạo dựng nhiều công ty theo ý thích của ông.

Lương tâm doanh nghiệp

Các bên liên quan lớn thường là các nhà đầu tư có cấu hình cao và muốn tránh xa các công ty đánh giá các quyền con người và luật môi trường. Họ giám sát các hoạt động gia công phần mềm và các sáng kiến ​​toàn cầu hóa của công ty bạn, và có thể bỏ phiếu chống lại các quyết định kinh doanh của bạn nếu chúng được coi là có hại cho các mục tiêu dài hạn của công ty.

Trách nhiệm khác

Tất nhiên, đây chỉ là một mô tả rộng về trách nhiệm của các bên liên quan. Lý tưởng nhất, bạn sẽ có các bên liên quan quan tâm đến bốn vấn đề này, nhưng thường thì không, lợi nhuận ngắn hạn được ưu tiên hơn tính bền vững lâu dài. Mặc dù các bên liên quan có thể sở hữu công ty của bạn, việc kiểm soát các nhà đầu tư của bạn dễ dàng hơn khi công ty của bạn được tư nhân nắm giữ hơn là giao dịch công khai. Thông thường, dòng tiền lớn từ một IPO thành công hóa ra là một thỏa thuận với ma quỷ khi công ty của bạn đột nhiên bị một hội đồng quản trị bất ngờ tịch thu bạn. Mặt khác, tuy nhiên, các bên liên quan có thể giữ cho công ty của bạn được tiếp đất và tập trung vào các sản phẩm sinh lợi nhất và duy trì tăng trưởng thu nhập của công ty bạn.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn