Sáng tạo và đổi mới ở nơi làm việc

Có một thời gian khi khái niệm sáng tạo chỉ liên quan đến các nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ và những người tương tự trong các ngành nghệ thuật. Nhưng với sự cần thiết ngày càng tăng của việc nuôi dưỡng một cá tính thương hiệu độc đáo, sự cần thiết cho tư duy sáng tạo đã chuyển từ nghệ thuật sang kinh doanh hàng ngày. Ngoài ra, hành động sản xuất một sản phẩm phân biệt chính nó với các đối thủ cạnh tranh trong một thị trường nơi mà sự khác biệt thường khó đến bằng cách đòi hỏi một mức độ sáng tạo cao cả về đổi mới và tiếp thị.
 
Sáng tạo và đổi mới ở nơi làm việc
 
Kết quả là, nó bây giờ trở thành phổ biến cho các công ty - cả lớn và nhỏ - để áp dụng các chính sách thúc đẩy sự sáng tạo và từ đó thúc đẩy sự đổi mới. 

Nhưng ý nghĩa của sự sáng tạo là gì? Và làm thế nào nó có thể được khai thác hiệu quả?

Xác định môi trường sáng tạo
 
Sáng tạo là quá trình tinh thần và xã hội được sử dụng để tạo ra các ý tưởng, khái niệm và các hiệp hội dẫn đến việc khai thác các ý tưởng mới. Hay đơn giản là: sự đổi mới. Thông qua quá trình sáng tạo, nhân viên được giao nhiệm vụ khám phá kết quả có lợi nhuận của nỗ lực hiện tại hoặc tiềm năng, bao gồm việc tạo và áp dụng các tùy chọn thay thế cho sản phẩm, dịch vụ và thủ tục của công ty thông qua việc sử dụng hiểu biết có ý thức hoặc vô thức. Cái nhìn sâu sắc sáng tạo này là kết quả trực tiếp của sự đa dạng của nhóm - đặc biệt là những cá nhân có các thuộc tính và quan điểm khác nhau.
 
Điều quan trọng cần lưu ý là sự đổi mới thường không phải là hiện tượng tự nhiên. Giống như một nhà máy, nó đòi hỏi các chất dinh dưỡng thích hợp để phát triển, bao gồm các chiến lược và khung công tác có hiệu quả thúc đẩy mức độ suy nghĩ khác nhau. Ví dụ, bằng cách hỗ trợ trao đổi mở ý tưởng giữa các nhân viên các cấp, các tổ chức có thể truyền cảm hứng cho nhân viên và duy trì các nơi làm việc sáng tạo.
 
Do đó người giám sát phải quản lý quá trình sáng tạo và không cố gắng quản lý bản thân sáng tạo, vì tính sáng tạo thường không xảy ra độc quyền trong đầu cá nhân mà là kết quả của sự tương tác với bối cảnh xã hội nơi nó được mã hóa, diễn giải và đồng hóa thành một cái gì đó mới. Trong hệ thống này, các ưu đãi là tối quan trọng - từ các phần thưởng hữu hình như bồi thường bằng tiền cho đến vô hình, bao gồm cả sự hài lòng cá nhân và tinh thần kinh doanh xã hội.

Làm thế nào để thiết lập một không gian làm việc sáng tạo để thúc đẩy đổi mới

Thiết lập một môi trường sáng tạo mất nhiều hơn là chỉ biến nhân viên của bạn lỏng lẻo và đem lại cho họ sự cai trị tự do trong hy vọng họ sẽ đánh vào thứ gì đó có giá trị. Như với bất kỳ hệ thống nào khác, quá trình sáng tạo đòi hỏi phải có khuôn khổ phù hợp để hoạt động hiệu quả, điều này cũng cho phép quản lý đánh giá khả năng sinh lời của các kết quả. 
 
Cách tiếp cận phổ biến để thúc đẩy đổi mới thông qua sáng tạo bao gồm:
 
Tạo môi trường kích thích. Các văn phòng bao gồm các đối tượng kích thích như tạp chí, nghệ thuật, trò chơi và các mặt hàng khác - một số trong đó thậm chí có thể không liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn - là nguồn cảm hứng. Ngoài ra, việc cấu trúc khu vực làm việc bằng cách loại bỏ rào cản vật lý giữa mọi người sẽ cải thiện giao tiếp và thúc đẩy tương tác sáng tạo.
 
Khen thưởng thông qua tăng cường tâm lý tích cực. Khuyến khích nhân viên của bạn chấp nhận rủi ro, thưởng cho họ vì những ý tưởng sáng tạo và không trừng phạt họ khi họ thất bại. Khi làm như vậy, bạn sẽ cho phép mọi người dễ dàng thực hiện các bài tập kéo dài tiềm năng của họ (và của tổ chức của bạn), thảo luận trước mọi rủi ro dự đoán và tạo ra kế hoạch dự phòng cần thiết. Khuyến khích nhân viên các cấp đóng góp các đề xuất cải thiện hoạt động kinh doanh hiện tại.
 
Nuôi dưỡng quan điểm khác nhau thông qua các quan điểm bên ngoài. Đổi mới thường có thể nảy sinh từ việc xem xét cách khách hàng của bạn xem và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Thu hút ý kiến ​​của họ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị vào các lĩnh vực tiềm năng để cải thiện cũng như các lĩnh vực mà bạn đang thành công (kiến thức cần thiết để định vị đối thủ cạnh tranh). Các quan điểm khác có thể bao gồm: các nhà cung cấp, diễn giả từ các ngành khác hoặc người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn