Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô

Trong số nhiều ngành kinh tế hai trong số các khu vực nổi tiếng nhất là nghiên cứu kinh tế vĩ môkinh tế vi mô. Hai khái niệm được đan xen chặt chẽ và đôi khi có thể gây nhầm lẫn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các giải thích cần thiết để phân biệt giữa kinh tế học vĩ môkinh tế vi mô.
 
Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô
 

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô đề cập đến nghiên cứu 'bức tranh lớn' về kinh tế học, vì vậy hãy xem xét các khái niệm như ngành công nghiệp, quốc gia hoặc các yếu tố kinh tế toàn cầu. Kinh tế học vĩ mô bao gồm xem xét các khái niệm như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng và cách tất cả các khái niệm này tương tác với nhau. 
 
Nghiên cứu và áp dụng kinh tế học vĩ mô là cực kỳ quan trọng ở cấp chính phủ vì chính sách và quyết định kinh tế và các quy định được ban hành bởi chính phủ có thể có tác động lớn đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế tổng thể. Để chứng minh lý thuyết kinh tế vĩ mô trong thực tế, chúng tôi sẽ xem xét ngắn gọn cách lãi suất phù hợp với chính sách kinh tế vĩ mô.
 
Nghiên cứu sâu rộng đi vào việc thiết lập lãi suất thích hợp trong một nền kinh tế, nơi mà chính phủ đặt ra một mức lãi suất cơ bản và các ngân hàng hoạt động từ đó. Nếu lãi suất tăng lên:
 
Mọi người có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn khi họ nhận được lợi tức cao hơn cho tiền gửi của họ.
 
Doanh nghiệp sẽ đầu tư vào việc mở rộng ít hơn khi vay tiền sẽ có chi phí tương đối nhiều hơn.
 
Đồng nội tệ sẽ tăng giá trị vì hiện tại tiền gửi bằng loại tiền tệ đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với các đồng tiền khác.
 
Lạm phát sẽ giảm, bởi vì nói chung tiết kiệm được và chi tiêu giảm và mọi người đang mua ít hơn.
 
Điều ngược lại sẽ được mong đợi cho mỗi điểm nếu lãi suất giảm. 
 
Điều này trở nên rất phức tạp bởi vì 'tương đối đi lên' hoặc 'tương đối đi xuống' là những mối quan hệ rất lỏng lẻo và nhiều yếu tố tác động đến việc ra quyết định cũng (tức là thuế và tỷ lệ việc làm). Sau đó, tác động của các quyết định chính sách của các quốc gia khác cũng phải được xem xét khi chúng tác động đến những gì xảy ra với nền kinh tế quốc gia. 
 
Về mặt lý thuyết, kinh tế học vĩ mô có thể dễ dàng bởi vì đối với mỗi thay đổi trong một con số có liên quan, có thể giả định rằng nếu tất cả các yếu tố khác là không đổi thì đây là điều sẽ xảy ra. Trên thực tế, tất cả các yếu tố liên tục thay đổi và ban hành chính sách kinh tế vĩ mô là rất khó quản lý.

Kinh tế vi mô

Kinh tế học vi mô đề cập đến nhiều nghiên cứu cụ thể của từng cá nhân hoặc công ty trong kinh tế học. Cách các doanh nghiệp thiết lập giá, cách thuế sẽ tác động đến việc ra quyết định cá nhân, khái niệm về cung và cầu. Vì vậy, kinh tế vi mô nhìn vào tất cả các quyết định kinh tế nhỏ và tương tác mà tất cả thêm vào các khái niệm hình ảnh lớn mà kinh tế vĩ mô nhìn vào. 
 
Nghiên cứu và ứng dụng kinh tế vĩ mô thường được các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất, trong việc thiết lập cách họ định giá sản phẩm của họ thông qua việc hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Trung tâm của vấn đề này là khái niệm về cung và cầu và cách cả hai yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. 
 
Cung cấp:Nếu có quá nhiều nguồn cung cấp cho một sản phẩm cụ thể, giá sẽ tự nhiên bị đẩy xuống (giả sử nhu cầu cho sản phẩm đó không thay đổi). Mọi người không muốn sản phẩm nào hơn trước đây, nhưng vì có quá nhiều sản phẩm đó nên mọi người chỉ sẵn sàng trả một số tiền hạn chế. Ngoài ra, nếu nguồn cung giảm, nhưng nhu cầu vẫn giữ nguyên, mọi người sẵn sàng trả nhiều hơn cho cùng một sản phẩm. 
 
Nhu cầu:Nếu mọi người muốn một sản phẩm nhiều hơn họ đã làm trước đó, nói rằng nó trở thành mục 'phải có' trong năm, giá cho sản phẩm đó sẽ tăng lên nếu nguồn cung cấp sản phẩm đó vẫn giữ nguyên. Mọi người sẽ trả nhiều tiền hơn để có được sản phẩm để đảm bảo rằng họ có được sản phẩm đó. Nếu nhu cầu đi xuống, hãy nói điều gì đó hết thời trang, vẫn có thể có cùng số tiền trên thị trường để bán nhưng mọi người không muốn nó nữa nên giá sẽ giảm. 
 
Các mối quan hệ này là trọng tâm chính của kinh tế học vi mô và các yếu tố khác nhau (tức là thuế) tác động đến mô hình cung và cầu đối với sản phẩm nói chung như thế nào. Các công ty cũng cần phải nhận thức được những khái niệm này để thiết lập một mức giá hiệu quả cho sản phẩm của họ, để đảm bảo họ có thể tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Nhìn chung
Vì vậy, về cơ bản, hai khái niệm có liên quan rất chặt chẽ, một sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô sẽ tác động đến nhiều giao dịch cơ bản kinh tế vi mô. Thay đổi tương đối trong việc ra quyết định kinh tế vi mô sẽ tăng lên tổng thể để tác động đến các khái niệm kinh tế vĩ mô được nghiên cứu. Sự phụ thuộc lẫn nhau này, và nền tảng của lý thuyết kinh tế mà cả hai đều đại diện, là lý do tại sao bất kỳ chương trình học kinh tế nào đòi hỏi phải nghiên cứu sâu rộng về các khái niệm kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn