Tại sao vấn đề quản lý vốn lưu động

Quản lý đúng vốn lưu động là điều cần thiết cho sức khỏe tài chính cơ bản của công ty và thành công trong hoạt động kinh doanh. Một dấu hiệu của quản lý kinh doanh tốt là khả năng sử dụng quản lý vốn lưu động để duy trì một sự cân bằng vững chắc giữa tăng trưởng, lợi nhuận và thanh khoản.
 
Doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động trong hoạt động hàng ngày của mình; vốn lưu động là chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp  và nợ ngắn hạn hoặc nợ hiện tại. Vốn lưu động phục vụ như một thước đo cho hiệu quả hoạt động của một công ty và sự ổn định về tài chính trong ngắn hạn. Tỷ lệ vốn lưu động phân chia tài sản hiện tại theo nợ ngắn hạn , cho biết liệu một công ty có đủ dòng tiền để trang trải các khoản nợ và chi phí ngắn hạn hay không.
 
Tại sao vấn đề quản lý vốn lưu động

Tầm quan trọng của vốn lưu động

Vốn lưu động là sự cần thiết hàng ngày đối với các doanh nghiệp, vì họ yêu cầu một lượng tiền mặt thường xuyên để thực hiện các khoản thanh toán định kỳ, chi trả các chi phí bất ngờ và mua các vật liệu cơ bản được sử dụng trong sản xuất hàng hóa. Vốn lưu động là một khái niệm dễ hiểu, vì nó liên quan đến chi phí sinh hoạt của một cá nhân và do đó, có thể được hiểu theo cách riêng tư hơn. Các cá nhân cần phải thu tiền mà họ đang nợ và duy trì một số tiền nhất định trên cơ sở hàng ngày để trang trải chi phí hàng ngày, hóa đơn và các khoản chi thường xuyên khác.
 
Vốn lưu động là một số liệu phổ biến cho hiệu quả, tính thanh khoản và sức khỏe tổng thể của một công ty. Nó phản ánh kết quả của các hoạt động khác nhau của công ty, bao gồm thu thập doanh thu, quản lý nợ, quản lý hàng tồn kho và thanh toán cho nhà cung cấp. Điều này là do nó bao gồm hàng tồn kho, tài khoản phải trả và phải thu, tiền mặt, các phần nợ đến hạn trong khoảng thời gian một năm và các tài khoản ngắn hạn khác.
 
Nhu cầu vốn lưu động thay đổi theo từng ngành, và thậm chí có thể khác nhau giữa các công ty tương tự. Điều này là do một số yếu tố, bao gồm sự khác biệt trong chính sách thu và thanh toán, thời điểm mua tài sản, khả năng một công ty viết một số khoản phải thu quá hạn của nó và trong một số trường hợp, nỗ lực tăng vốn mà công ty đang thực hiện .
 
Khi một công ty không có đủ vốn lưu động để trang trải nghĩa vụ của mình, khả năng thanh toán tài chính có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý, thanh lý tài sản và phá sản tiềm năng . Vì vậy, điều quan trọng là tất cả các doanh nghiệp phải có đủ vốn quản lý vốn lưu động.
 
Quản lý vốn lưu động về bản chất là một chiến lược kế toán tập trung vào việc duy trì sự cân bằng đủ giữa tài sản và công nợ hiện tại của công ty. Một hệ thống quản lý vốn lưu động hiệu quả giúp các doanh nghiệp không chỉ bao gồm các nghĩa vụ tài chính mà còn tăng thu nhập của họ.
 
Quản lý vốn lưu động là quản lý hàng tồn kho, tiền mặt, các khoản phải trả và các khoản phải thu. Một hệ thống quản lý vốn lưu động hiệu quả thường sử dụng các tỷ lệ hiệu suất chính, như tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho và tỷ lệ thu thập, để giúp xác định các khu vực cần tập trung để duy trì tính thanh khoản và khả năng sinh lời.
 
Đặt kỹ năng giao dịch của bạn vào thử nghiệm với Trình mô phỏng cổ phiếu MIỄN PHÍ của chúng tôi . Cạnh tranh với hàng ngàn nhà giao dịch Investopedia và giao dịch theo cách của bạn lên hàng đầu! Gửi các giao dịch trong môi trường ảo trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm tiền của mình. Thực hành các chiến lược giao dịch để khi bạn sẵn sàng tham gia thị trường thực, bạn đã có thực hành bạn cần.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn