Vốn lưu động khác với vốn cố định như thế nào?

Có một số khác biệt chính giữa vốn lưu động và vốn cố định. Quan trọng nhất, hai hình thức vốn này phục vụ các mục tiêu chiến lược rất khác nhau. Trước đây là một nguồn tài chính ngắn hạn cho các hoạt động hàng ngày, trong khi thứ hai đại diện cho các khoản đầu tư vào vốn vật chất , chẳng hạn như tài sản và thiết bị.
 
Vốn lưu động khác với vốn cố định như thế nào?
 
Các loại vốn
Vốn lưu động thường được coi là thước đo khả năng của công ty để đáp ứng các nghĩa vụ của công ty trong năm tới. Thuật ngữ này thường được định nghĩa là sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn . Trong thực tế, các biến thể về cách tính toán vốn lưu động thường bao gồm việc xử lý nợ ngắn hạn và tương đương tiền . Vốn cố định là tài sản dài hạn bao gồm máy móc và tài sản được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Sự khác biệt chính

Với những định nghĩa này trong tâm trí, có một số khác biệt chính giữa vốn lưu động và vốn cố định. Đầu tiên là thanh khoản . Làm việc tài sản vốn phải dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, trong khi vốn cố định thường là tốn kém và có sử dụng chức năng đặc biệt làm cho nó tương đối thanh khoản .
 
Một yếu tố khác biệt thứ hai là phạm vi chiến lược. Vốn lưu động bao gồm các tài sản và nợ ngắn hạn được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của công ty. Các khoản đầu tư vốn cố định là không thể thiếu đối với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì chúng thường đắt tiền và có một cuộc sống hữu ích lâu dài .
 
Cuối cùng, có một quy trình ngân sách riêng cho vốn lưu động và vốn cố định. Làm việc lập ngân sách vốn được dựa trên các dự báo tài chính ngắn hạn, thường là một năm hoặc ít hơn. Ngân sách vốn cố định dựa trên các quyết định lập kế hoạch dài hạn liên quan đến các mục tiêu chiến lược của công ty; triển vọng dòng tiền nhiều năm ; và các tiêu chí đầu tư, chẳng hạn như điểm chuẩn để trả về vốn đầu tư và thời gian hoàn vốn .

kiểm tra kỹ năng của bạn với những thách thức về giao dịch

Đặt kỹ năng giao dịch của bạn vào thử nghiệm với Trình mô phỏng cổ phiếu MIỄN PHÍ của chúng tôi . Đó là nền tảng lý tưởng để có được đôi chân của bạn ướt trong các thị trường! Gửi các giao dịch trong một môi trường ảo với 100.000 đô la tiền mặt trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm tiền của mình. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu tương tác với các nhà giao dịch khác từ các nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, và tìm hiểu các phương thức đằng sau các giao dịch của họ để trở thành một nhà đầu tư 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn