Tài sản hiện tại và tài sản cố định khác nhau như thế nào?

Tài sản ngắn hạntài sản cố định được liệt kê trên bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối hiển thị tài nguyên hoặc tài sản của công ty trong khi cũng cho thấy các tài sản đó được tài trợ như thế nào thông qua nợ như được trình bày dưới dạng nợ hoặc thông qua phát hành vốn chủ sở hữu như thể hiện trong vốn cổ đông. Tài sản ngắn hạn là tài sản ngắn hạn, trong khi tài sản cố định thường là tài sản dài hạn. Tuy nhiên, có những khác biệt khác giữa chúng.  
 
Tài sản ngắn hạn  là tài sản có thể được quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm tài chính hoặc một chu kỳ hoạt động. Tài sản hiện tại được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho chi phí hoạt động hàng ngày và đầu tư. Kết quả là, tài sản ngắn hạn là chất lỏng có nghĩa là chúng có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt.
 
Ví dụ về tài sản hiện tại bao gồm:
 
Tiền và các khoản tương đương tiền , có thể bao gồm chứng chỉ tiền gửi
Chứng khoán có thể bán được  như vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán nợ
Các khoản phải thu , hoặc tiền nợ công ty để bán sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của họ 
Hàng tồn kho
Chi phí trả trước
 
Tài sản cố định  là tài sản không tồn tại mà công ty sử dụng trong sản xuất hoặc hàng hóa và dịch vụ có thời hạn hơn một năm. Tài sản cố định được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và được liệt kê là  tài sản, nhà máy và thiết bị  (PP & E). Tài sản cố định là tài sản  dài hạn  và được gọi là tài sản hữu hình, có nghĩa là chúng có thể được xúc động về thể chất. 
 
Ví dụ về tài sản cố định bao gồm: 
 
Xe cộ như xe tải
Nội thất văn phòng
Máy móc
Các tòa nhà
Đất đai

Sự khác biệt chính giữa tài sản cố định và tài sản hiện tại 

Tài sản cố định trải qua khấu hao , phân chia chi phí của một công ty đối với tài sản không phải hiện tại để chi tiêu cho họ qua các cuộc sống hữu ích của họ . Khấu hao giúp một công ty tránh được một khoản lỗ lớn khi một công ty thực hiện mua tài sản cố định bằng cách trải rộng chi phí trong nhiều năm. Tài sản ngắn hạn không được khấu hao do thời gian hoạt động ngắn hạn.
 
Tài sản không thường xuyên (như tài sản cố định) không thể được thanh lý dễ dàng bằng tiền mặt để đáp ứng chi phí hoạt động hoặc đầu tư ngắn hạn.
 
Tài sản cố định có tuổi thọ hữu ích hơn một năm, trong khi tài sản hiện tại được dự kiến ​​sẽ được thanh lý trong vòng một năm tài chính hoặc một chu kỳ hoạt động.
 
Quyết định đầu tư vốn cho tài sản cố định và tài sản hiện tại
Vốn đầu tư là tiền đầu tư vào một công ty với mục tiêu thúc đẩy các mục tiêu thương mại của nó.
 
Đầu tư vốn và tài sản cố định
 
Quyết định đầu tư vốn là các quyết định tài trợ dài hạn liên quan đến tài sản vốn như tài sản cố định. Đầu tư vốn có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm các nhà đầu tư thiên thần, ngân hàng, nhà đầu tư cổ phần và vốn đầu tư mạo hiểm. Đầu tư vốn có thể bao gồm mua thiết bị và máy móc hoặc một nhà máy sản xuất mới để mở rộng kinh doanh. Trong ngắn hạn, vốn đầu tư cho tài sản cố định có nghĩa là công ty có kế hoạch sử dụng tài sản trong nhiều năm.

Đầu tư vốn và tài sản hiện tại

Mặc dù đầu tư vốn thường được sử dụng cho tài sản dài hạn, một số công ty sử dụng nó để tài trợ vốn lưu động. Quyết định đầu tư vốn tài sản hiện tại là các quyết định tài trợ ngắn hạn cần thiết cho hoạt động hàng ngày của công ty. Tài sản hiện tại là điều cần thiết cho hoạt động liên tục của một công ty để đảm bảo nó bao gồm chi phí định kỳ. 
 
Quyết định đầu tư vốn  xem xét nhiều thành phần, chẳng hạn như dòng tiền của dự án, dòng tiền gia tăng, báo cáo tài chính hợp nhất, dòng tiền hoạt động và thay thế tài sản. Mục tiêu là để tìm đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất trong khi bỏ qua bất kỳ chi phí chìm nào  
 
Tỷ suất hoàn vốn đầu tư  (ROIC) là một phép tính được sử dụng để đánh giá hiệu quả của công ty khi phân bổ vốn dưới sự kiểm soát của nó cho các khoản đầu tư sinh lợi. Lợi nhuận trên vốn đầu tư cho thấy một công ty đang sử dụng tiền của mình như thế nào để tạo ra lợi nhuận.
 
Có một số phương pháp được sử dụng để xác định cách phân bổ vốn cho một đầu tư so với một đầu tư khác, bao gồm  phân tích gia tăng  theo đó một công ty có thể tính toán sự khác biệt về chi phí giữa các tùy chọn đầu tư khác nhau.
 
Điểm mấu chốt 
Tài sản ngắn hạn là tài sản ngắn hạn  thường được sử dụng hết trong vòng chưa đầy một năm. Tài sản hiện tại được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp để giữ cho nó hoạt động. 
 
Tài sản cố định là tài sản dài hạn, vật chất như nhà máy và thiết bị. Tài sản cố định có tuổi thọ hữu ích hơn một năm.
 
Biết nơi mà một công ty đang phân bổ vốn của mình và cách thức tài trợ cho các khoản đầu tư đó là thông tin quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Một công ty có thể phân bổ vốn cho tài sản hiện tại, có nghĩa là họ cần tiền mặt ngắn hạn. Hoặc công ty có thể mở rộng thị phần bằng cách đầu tư vào tài sản cố định dài hạn. Nó cũng quan trọng để biết làm thế nào công ty có kế hoạch tăng vốn cho các dự án của họ, cho dù tiền đến từ một phát hành mới của vốn chủ sở hữu, hoặc tài trợ từ các ngân hàng hoặc các công ty cổ phần tư nhân.

Kiểm tra kỹ năng của bạn với những thách thức về giao dịch

Đặt kỹ năng giao dịch của bạn vào thử nghiệm với Trình mô phỏng cổ phiếu MIỄN PHÍ của chúng tôi . Đó là nền tảng lý tưởng để có được đôi chân của bạn ướt trong các thị trường! Gửi các giao dịch trong một môi trường ảo với 100.000 đô la tiền mặt trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm tiền của mình. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu tương tác với các nhà giao dịch khác từ các nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, và tìm hiểu các phương thức đằng sau các giao dịch của họ để trở thành một nhà đầu tư 
 
Khi bạn muốn thanh lý tài sản cố định bạn cần sử dụng: mẫu biên bản thanh lý tài sản

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn