Hàm excel làm tròn xuống trong excel

 
Tóm lược 
Hàm Excel ROUNDDOWN trả về một số làm tròn xuống một số thập phân nhất định. Không giống như làm tròn tiêu chuẩn, chỉ có những con số dưới 5 được làm tròn, ROUNDDOWN đi vòng tất cả các con số 1-9.
 
tron-xuong.png
 
Mục đích 
Vòng một số xuống đến một số số chữ số nhất định
Giá trị trả lại 
Một con số tròn.
Cú pháp 
= ROUNDDOWN (số, số lẻ)
Lập luận 
Number - Số vòng tròn.
Num_digits - Số chữ số cần được làm tròn xuống.
Ghi chú sử dụng 
Chức năng ROUNDDOWN hoạt động giống như chức năng ROUND trừ khi làm tròn, chức năng ROUNDDOWN sẽ luôn luôn vòng quanh các con số 1-9.
 
Hàm ROUNDDOWN có thể tròn hoặc sang trái hoặc phải của dấu thập phân.
 
Nếu num_digits > 0,  số được làm tròn xuống đến số được chỉ định của số thập phân ở bên phải của dấu chấm thập phân.
 
Nếu num_digits <0,  số được làm tròn xuống phía bên trái của dấu chấm thập phân (tức là 10, 100, 1000, gần nhất).
 
Nếu num_digits = 0,  số được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn