Hàm VLOOKUP Để Trả Lại Nhiều Giá Trị Trong Excel?

 
Thông thường, trong Excel, khi bạn sử dụng chức năng hàm VLOOKUP, nếu có nhiều giá trị để phù hợp với tiêu chí, bạn chỉ có thể nhận được một trong những đầu tiên. Nhưng, đôi khi, bạn muốn trả lại tất cả các giá trị tương ứng, đáp ứng các tiêu chí thành một tế bào như sau màn hình hiển thị, làm thế nào bạn có thể giải quyết nó?
 
Nâng cao Kết hợp Rows (VLookup để trả lại nhiều giá trị tương ứng trong một tế bào duy nhất):
 
Với Kutools cho Excel 's nâng cao Kết hợp Rows utiltiy, bạn có thể nhanh chóng kết hợp nhiều hàng trùng lặp thành một hồ sơ dựa trên các cột quan trọng, và nó cũng có thể áp dụng một số tính toán như tiền, trung bình, đếm và như vậy cho các cột khác.
 
1. Xác định các cột quan trọng mà bạn muốn kết hợp cột khác dựa trên;
2. Chọn tách cho dữ liệu kết hợp của bạn.
 
VLOOKUP Để Trả Lại Nhiều Giá Trị Trong Một Tế Bào Với User Defined Function
 
Các chức năng VLOOKUP truyền thống có thể không giúp bạn giải quyết vấn đề này, nhưng, tôi sẽ tạo ra một User Defined Function cho bạn để đối phó với công việc này. Hãy làm như sau:
 
1 . Kích hoạt tính của bạn mà bạn muốn VLOOKUP nhiều giá trị thành một tế bào.
 
2 . Giữ ALT + F11 phím, và nó mở Microsoft Visual Basic cho các cửa sổ ứng dụng .
 
3 . Bấm vào Insert > Mô-đun , và dán đoạn mã sau vào cửa sổ mô-đun .
 
mã VBA: VLOOKUP để trả lại nhiều giá trị trong một tế bào
 
<font><font>Chức năng MYVLOOKUP (pvalue As String, pWorkRng Như Range, pIndex As Long)</font></font><font></font><font><font>
'Cập nhật 20150310</font></font><font></font><font><font>
rng Dim Như Phạm vi</font></font><font></font><font><font>
Dim xResult As String</font></font><font></font><font><font>
xResult = ""</font></font><font></font><font><font>
Đối với mỗi rng Trong pWorkRng</font></font><font></font><font><font>
    Nếu rng = pvalue Sau đó</font></font><font></font><font><font>
        xResult = xResult & "" & rng.Offset (0, pIndex - 1)</font></font><font></font><font><font>
    End If</font></font><font></font><font><font>
Kế tiếp</font></font><font></font><font><font>
MYVLOOKUP = xResult</font></font><font></font><font><font>
End Function</font></font><font></font>
 
4 . Sau đó lưu và đóng mã này, trở lại bảng tính, và nhập công thức này: = myvlookup (E6, $ A $ 2: $ C $ 15,2) vào một ô trống cụ thể mà bạn muốn đặt kết quả, sau đó nhấn Enter key để có được tất cả các giá trị tương ứng trong một tế bào mà bạn muốn, xem ảnh chụp màn hình:
 
ham-vlookup-de-tra-lai-nhieu-gia-tri-trong-excel
 
Chú thích:
 
Trong công thức trên: E6 là giá trị mà bạn muốn quay trở lại các thông tin tương đối của nó, A2: C15 là các dữ liệu nhiều bạn sử dụng, số 2 cho biết số cột mà giá trị khớp lệnh của bạn được trả về.
 

>> Xem tiếp theo: Bài tập excel có lời giải

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn