Xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, MST, tên người mua hàng

 

Hóa đơn viết sai tên người mua hàng, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm.... Đó là lỗi mà rất nhiều kế toán mới đi làm gặp phải. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp.

 

Chú ý: Đây là cách xử lý những hoá đơn viết sai mà không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ.

Trung tâm đào tạo kế toán tại Hải Dương

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Khi phát hiện ra hoá đơn viết sai tuỳ vào thời điểm mà cách xử lý cũng khác nhau, cụ thể như sau:

 

1. Nếu phát hiện hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống:

 

Trung tâm đào tạo kế toán tại Đồng Nai

Bước 1: Gạch chéo các liên hoá đơn viết sai.

(Nhớ là không được xé và kê khai nhé, chỉ cần gấp tờ hoá đơn đó lại trên quyển hoá đơn)

 

Bước 2: Lập hoá đơn mới cho đúng (Kê khai hoá đơn mới)

 

Ghi nhớ: Nếu các bạn mới viết hoá đơn GTGT tốt nhất là các bạn nên tập viết ra giấy A4 để xác định xem có đủ dòng, đủ cột không, sau đó thấy chính xác rồi thì viết vào hoá đơn.

 

2. Nếu phát hiện hoá đơn viết sai đã xé khỏi cuống:

Trung tâm đào tạo kế toán tại Ninh Bình

a. Nếu hoá đơn viết sai chưa kê khai:

- Nếu hóa đơn đã lập và giao cho người mua hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.

 - Trong biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn

- Tải mẫu về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

 

Bước 2: Sau khi đã thu hồi về, các bạn gạch chéo các liên của hoá đơn viết sai đó

(Nhớ: Là phải kẹp vào quyển hoá đơn hoặc lưu giữ nhé. Và không được kê khai hoá đơn đó)

 

Bước 3: Lập lại hoá đơn mới cho đúng.

(Nhớ: Là lập theo ngày hiện tại "cùng ngày với ngày lập biên bản thu hồi". Và kê khai hoá đơn mới này như bình thường.)

 

Ghi nhớ: Trước khi nhận hoá đơn hoặc kê khai các bạn nên kiểm tra kỹ xem tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ... có đúng không nhé.

Trung tâm đào tạo kế toán tại Vũng Tàu

b. Nếu hoá đơn viết sai đã kê khai:

- Nếu phát hiện hoá đơn đã lập, đã giao cho người mua và đã kê khai thuế, thì xử lý như sau:

 

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thoả thuận bằng văn bản)

- Trên biên bản ghi rõ sai sót... điều chỉnh hoá đơn số... ký hiệu... ngày tháng năm... đã kê khai vào kỳ ....

(Nhớ: Là trên biên bản phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên)

 

Bước 2: Bên bán lập hoá đơn điều chỉnh

Trung tâm đào tạo kế toán tại Nghệ An

- Trên hoá đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ... của hóa đơn số…, ký hiệu…, ngày tháng năm.

Nhớ: Ngày trên hoá đơn điều chỉnh là ngày hiện tại "cùng ngày với biên bản điều chỉnh".

 

- Kê khai hoá đơn điều chỉnh này vào kỳ hiện tại, kê khai như hoá đơn bình thường. Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng (0))

- KHÔNG được kê khai bổ sung hay điều chỉnh hoá đơn viết sai và kỳ kê khai trước)

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 

Trung tâm đào tạo kế toán tại long biên

Xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, MST, tên người mua hàng

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn