Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Dưới đây là văn bản mẫu lưu ý sau : doanh nghiệp phải ghi rõ lỗi sai ở đâu ?bao nhiêu lần?.... để đảm bảo tính minh bạch và đúng khi cơ quan thuế kiểm tra lại .

 

 CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !  

Mọi thắc mắc LH : 0962043398 Mr.Tú - CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

 

CÔNG TY …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————————————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————–
Số: 01-15/CV-15   Hà Nội ngày 30 thán 03 năm 2015

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

 

(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2015)
                  Kính gửi: ...................................................

 

 

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

 

(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2015)

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ … … ….
 

- Tên doanh nghiệp:

- Người đại diện theo pháp luật : …………….  –  Chức vụ : …………………
- Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………

- Điện thoại : ……………………..  fax : ………………………

- Mã số thuế : ……………………………..

- Ngành nghề kinh doanh : ………………………………………………
 
Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2015. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.
 
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế CẦU GIẤY để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2015 đã điều chỉnh lại cho đúng.
 
Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
Xin trân trọng kính chào!

 

       Nơi nhận :                                                                                            Người đại diện

       (như trên)                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên có đóng dấu)    
 

 

Ngoài mẫu trên bạn có thể tham khảo một số bài về luật thuế sau Thuế doanh nghiệp

: 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

 


mang-xa-hoi-facebook mang xa hoi twitter

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn