Download HTKK 3.3.3 - HTKK3.3.3

 
 Ngày 18/08/2015 , Tổng cục thuế chính thức nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.2 thành công lên HTKK 3.3.3 nhằm đảm bảo nghiệp vụ kê khai thuế TNDN phí các loại...do sự thay đổi địa giới hành chính 1 số tỉnh thành phố.
 
htkk-3_3_3

Link tải HTKK 3.3.3

 
1.Ưu điểm nâng cấp địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK
 
 
–   Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính:
 
 
+    Bổ sung Chi cục Thuế Huyện Phú Riềng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước
 
+    Bổ sung Chi cục Thuế Thị xã Long Mỹ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang
 
–   Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên, cụ thể:
 
 
+    Thêm mới các xã thuộc huyện Phú Riềng và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Bù Gia Mập – tỉnh Bình Phước
 
+    Thêm mới các phường thuộc Thị xã Long Mỹ và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang
 
 
2.     Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK
 
–   Bổ sung chức năng kê khai các tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN, 06/TNDN và hết hiệu lực tờ khai 08B/KK-TNCN từ kỳ tính thuế năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
 
–   Bổ sung/nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 
–   Cập nhật danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trong đó:
 
 
 
Bắt đầu từ ngày 18/08/2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3
 
 
Link Tải : Download HTKK 3.3.3
 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn