Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông

 
Với sự đóng góp của các học viên đang theo học tại CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đã chia sẻ tới các bạn đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông hy vọng giúp bạn hoàn thành báo cáo tốt nghiệp sớm nhất :
 
Qua quá trình học tập môn kế toán doanh nghiêp sản xuất và tìm hiểu thực tế tại Công ty dệt len Mùa Đông, đồng thời được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cũng như các cô chú kế toán của Công ty dệt len Mùa Đông. Em đ• chọn đề tài : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông"
 
Báo cáo gồm 3 phần :
 
Phần I     : Giới thiệu chung về dệt len Mùa Đông 
Phần II    : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty
Phần III  : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty.
 
     
Do thời gian thực tập còn ít và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bản báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của  cô và các bạn để hoàn thiện hơn. 
 
 
Chúc các bạn thành công !

Bình luận

uuuu
2019-07-09 18:14:35

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn