Slide bài giảng nguyên lý kế toán

 Nguyên lý kế toán là gì ?
 
  Môn nguyên lý Kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành. Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.
 
Giao-trinh-nguyen-ly-ke-toan
 

Bộ môn nguyên lý kế toán

 
Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như tiến hành những nghiên cứu xa hơn về tài chính, kinh tế và quản lý.
 
Mời bạn tham gia khóa học nguyên lý kế toán để có cái nhìn tổng quan, nắm vững hơn các nghiệp kế toán trong công việc.
 
Sau đây CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI giới thiệu bài giảng, slide bài giảng nguyên lý kế toán cho các bạn tham khảo
 
- Chương 1 : Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc cơ bản của kế toán.
 
- Chương 2 : Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 
- Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép.
 
- Chương 4 : Tính giá các đối tượng kế toán.  
 
- Chương 5 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp.  
 
- Chương 6 : Chứng từ kế toán và kiểm kê.  
 
- Chương 7 : Sổ kế toán và các hình thức kế toán.
 
 
Bạn tải về tại đây slide bài giảng nguyên lý kế toán

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào