Bảng tính tiền khách  sạn

  Trung tâm kế toán tại Đồng Nai hướng dẫn học viên làm kế toán làm tại khách sạn ,nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng ...v..v. làm bảng tính tiền cho khách hàng và cho doanh nghiệp .

 Bài tập dưới đây được coi là chuẩn mẫu về cách làm bảng tính tiền khách sạn học viên nên tham khảo và thực hành ngay trên Excel của mình giúp thêm một phần kỹ năng kế toán cho bản thân cũng là kinh nghiệm tích lũy lâu dài .

 

 

**Yêu cầu :

1.Điền cột STT tự động

2.Thêm cột số tuần ở dựa vào NGÀY ĐẾN và NGÀY ĐI

3.Thêm cột đơn giá tuần dựa vào LOẠI PHÒNG và BẢNG GIÁ KHÁCH SẠN

4.Thêm cột SỐ NGÀY LẺ Ở dựa vào SỐ NGÀY LẺ Ở =MOD( NGÀY ĐI - NGÀY ĐẾN,7)

5.Thêm cột ĐƠN GIÁ NGÀY dựa vào loại phòng và bảng giá khách sạn

6.Thêm cột thành tiền dựa vào :  

Thành tiền = (Số tuần ở * đơn giá tuần) +(Số ngày lẻ ở  * đơn giá ngày)

7.Hãy tính Subtotal theo Nhóm Loại Phòng và tính theo tổng của thành tiền

8.Sao chép bảng sang một vị trí khác và sắp xếp thành tiền tăng dần 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tải bài tập : DOWNLOAD

 

**Một số bài tập tăng năng lực kế toán Excel quan trọng : Tổng hợp bài tập kế toán.

 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI 

 

 

Bình luận

Cu trong xoay
2018-09-10 16:00:24

thông tin chính cần mẫu biên bản vi phạm hành chính Tài sản cố định hiểu và thông tin mẫu biên bản hiện trường phải được ghi nhận thông tin dịch vụ thẩm định giá ở từ liêm phải chi tiết cần lưu ý:mẫu biên bản kiểm tra theo giá mua. Chi phí Tài sản cố định được mẫu biên bản họp gia đình bao gồm tất cả các chi

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn