BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH

   Một trong những công việc của kế toán doanh nghiệp phải làm việc lập bảng chiết tính giá thành , công việc luôn sử dụng nhiều các phép tính rất dễ xảy ra các sai sót trong khi lập bảng . Trung tâm kế toán tại Hải Dương cung cấp một số dạng bài tập kiểu này giúp học viên tránh sai sót trong khi lập bảng tính Excel .

Chỉ vài sai sót nhỏ cũng dẫn tới thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và sếp bạn có thể cân nhắc việc có giữ bạn lại làm kế toán cho công ty nữa hay không ! Bài tập sẽ hướng dẫn bạn tránh những sai sót nhất định khi làm việc  . Đây là bài tập cần thiết bổ sung kĩ năng nghiệp vụ kế toán cho học viên . 

 mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên

 biên bản xác nhận công nợ cá nhân

bang-chiet-tinh-gia-thanh

 

  - Học viên thực hiện các yều cầu của bảng tính hoàn thiện bảng và rút kinh nghiệm từ bài tập .

 

**Tải bài tập : DOWNLOAD

 

**Các dạng bài tập cơ bản cần thiết nhất trên Excel : Bài tập kế toán Excel

 

Trang chủ

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

 

 

Bình luận

CHU VAN SON
2018-09-10 16:03:23

Chi phí vốn hóa bao mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị Chi phí để phát triển gồm các khoản phí mẫu biên bản bàn giao vật tư hoặc mua phần mềm được trả cho bên mẫu biên bản vụ việc cho phép chuyển cho bên dịch vụ thẩm định giá tài sản cho phép thứ ba để mua và mẫu biên bản xác nhận sự việc đổi dữ liệu cũ cũng

CHU M VAN SON
2019-01-04 07:00:19
Thành lập công ty
2019-07-30 04:53:50

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn