Học thực hành lên sổ sách và lập báo cáo trên Excel
Học thực hành lên sổ sách và làm báo cáo trên Excel

Học thực hành lên sổ sách và làm báo cáo trên Excel

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đào tạo thành thạo các kỹ năng : Dạy thực hành lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm, lập các biểu chứng từ chi tiết đến tổng hợp, bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính
Tại sao vấn đề quản lý vốn lưu động

Tại sao vấn đề quản lý vốn lưu động

Quản lý đúng vốn lưu động là điều cần thiết cho sức khỏe tài chính cơ bản của công ty và thành công trong hoạt động kinh doanh. Một dấu hiệu của quản lý kinh doanh tốt là khả năng sử dụng quản lý vốn lưu động để duy trì một sự cân bằng vững chắc giữa tăng trưởng, lợi nhuận và thanh khoản.
Vốn lưu động thấp nói gì về triển vọng tài chính của công ty?

Vốn lưu động thấp nói gì về triển vọng tài chính của công ty?

Khi một công ty có vốn lưu động thấp , nó có thể là một trong hai điều. Trong hầu hết các trường hợp, vốn lưu động thấp có nghĩa là doanh nghiệp chỉ bị cào và không đủ vốn để trang trải các chi phí ngắn hạn.
Vốn lưu động khác với vốn cố định như thế nào?

Vốn lưu động khác với vốn cố định như thế nào?

Có một số khác biệt chính giữa vốn lưu động và vốn cố định. Quan trọng nhất, hai hình thức vốn này phục vụ các mục tiêu chiến lược rất khác nhau. Trước đây là một nguồn tài chính ngắn hạn cho các hoạt động hàng ngày, trong khi thứ hai đại diện cho các khoản đầu tư vào vốn vật chất , chẳng hạn như tài sản và thiết bị.
Tài sản hiện tại và tài sản cố định khác nhau như thế nào?

Tài sản hiện tại và tài sản cố định khác nhau như thế nào?

Tài sản ngắn hạn và tài sản cố định được liệt kê trên bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối hiển thị tài nguyên hoặc tài sản của công ty trong khi cũng cho thấy các tài sản đó được tài trợ như thế nào thông qua nợ như được trình bày dưới dạng nợ hoặc thông qua phát hành vốn chủ sở hữu như thể hiện trong vốn cổ đông.

0982.686.028