cong ty ke toan ha noi

Tài liệu
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với kế toán quy định rõ

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với kế toán quy định rõ

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với kế toán quy định rõ
TÀI KHOẢN 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

TÀI KHOẢN 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

TÀI KHOẢN 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
TÀI KHOẢN 352 - Dự phòng phải trả kế toán công nợ 2015

TÀI KHOẢN 352 - Dự phòng phải trả kế toán công nợ 2015

TÀI KHOẢN 352 - Dự phòng phải trả kế toán công nợ kế toán công nợ 2015
TK171 - Giao dịch mua và bán lại trái phiếu chính phủ

TK171 - Giao dịch mua và bán lại trái phiếu chính phủ

TK171 - Giao dịch mua và bán lại trái phiếu chính phủ
Một số ví dụ về tài sản cố định là gì?

Một số ví dụ về tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tài sản không tồn tại có nghĩa là tài sản có một cuộc sống hữu ích hơn một năm. Tài sản cố định bao gồm tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E) và được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Tài sản cố định cũng được gọi là tài sản hữu hình, có nghĩa là chúng là tài sản vật chất.
Hướng dẫn lập báo cáo cân đối kế toán

Hướng dẫn lập báo cáo cân đối kế toán

Công ty kế toán hà nội hướng dẫn lập báo cáo cân đối kế toán cho bạn giúp bạn khắc phục lỗi khi lập bảng báo cáo này đảm bảo tính chính xác nhanh chóng cho bạn ghi lại mọi hoạt động công ty giúp bạn có những điều chỉnh hợp lý cho công ty.
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể

TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể

TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể
TK 112 Tiền gửi ngân hàng

TK 112 Tiền gửi ngân hàng

TK 112 Tiền gửi ngân hàng kèm hướng dẫn chi tiết
TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh

TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh

TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê như thế nào tại đơn vị thuê , hay đơn vị cho thuê
Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn

Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn

Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn do Trung tâm đào tạo kế toán tại Quảng Ninh trực tiếp soạn thảo trong phần bài tập giảng dạy cho học viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp .
Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi)

Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi)

Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi) hiện là chính sách mới nhất của nghành thuế trên cả nước cập nhật những thay đổi quan trọng giảm thời gian công sức khi làm việc với Thuế trên cả nước cho các cá nhân và tập thể....v..v....
Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm

Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm

Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm
Thuật ngữ kế toán căn bản

Thuật ngữ kế toán căn bản

Thuật ngữ kế toán căn bản
Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hoàn thuế bảo vệ môi trường

0982.686.028