cong ty ke toan ha noi

Tài liệu
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016 , sẽ hướng dẫn cụ thể học viên thực hiện bài tập
Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính
TK 156 - Hàng hóa

TK 156 - Hàng hóa

TK 156 - Hàng hóa
TK 157 – Hàng gửi đi bán

TK 157 – Hàng gửi đi bán

TK 157 – Hàng gửi đi bán
Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính phần nào giúp học viên kế toán còn yếu về kỹ năng tiếng anh trong công việc kế toán hàng ngày
Hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel

Hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel

Trung tâm kế toán tại Nam Định hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel cho học viên . Nâng cao khả năng nghiệp vụ và thêm một số hàm excel cơ bản cần biết thêm thực hành thành tạo các phép tính này?
Cập nhật htkk - 3.3.4

Cập nhật htkk - 3.3.4

Cập nhật htkk - 3.3.4 là bản cập nhật mới sau những thành công của bản 3.3.3 vừa mới ra cập nhật thêm 2 chức năng mới giúp thêm việc kê khai !
CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO
Cách xử lý - hạch toán hàng thiếu - hàng thừa

Cách xử lý - hạch toán hàng thiếu - hàng thừa

Cách xử lý - hạch toán hàng thiếu - hàng thừa
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định
Hàm VLOOKUP Để Trả Lại Nhiều Giá Trị Trong Excel?

Hàm VLOOKUP Để Trả Lại Nhiều Giá Trị Trong Excel?

Thông thường, trong Excel, khi bạn sử dụng chức năng hàm VLOOKUP, nếu có nhiều giá trị để phù hợp với tiêu chí, bạn chỉ có thể nhận được một trong những đầu tiên.
TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

TK 158 - Hàng hóa kho bảo thuế
TK 161 - Chi sự nghiệp

TK 161 - Chi sự nghiệp

TK 161 - Chi sự nghiệp - dưới là thông tin TK 161 chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản này !
KT Lương - Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng.

KT Lương - Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng.

Công ty kế toán hà nội sẽ hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng đúng theo luật nhà nước tránh sai sot khi làm bảng lương

0982.686.028