cong ty ke toan ha noi

Tài liệu
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016 cụ thể giúp nhân viên kế toán hiểu công việc sử dụng hóa đơn theo công văn mới 2016
Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho

Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho

Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho yêu cầu kế toán phải có nghiệp vụ kinh nghiệm và phải có sức khỏe mới có thể đảm nhiệm công việc kiểm toán hàng tồn kho
Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế
NHỮNG CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

NHỮNG CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.
Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39

Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39

Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39
TK  441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản

TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản

TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016 , sẽ hướng dẫn cụ thể học viên thực hiện bài tập
Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính
TK 156 - Hàng hóa

TK 156 - Hàng hóa

TK 156 - Hàng hóa
TK 157 – Hàng gửi đi bán

TK 157 – Hàng gửi đi bán

TK 157 – Hàng gửi đi bán
Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính

Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính phần nào giúp học viên kế toán còn yếu về kỹ năng tiếng anh trong công việc kế toán hàng ngày
Hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel

Hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel

Trung tâm kế toán tại Nam Định hướng dẫn một số phép tính cơ bản trong bảng tính Excel cho học viên . Nâng cao khả năng nghiệp vụ và thêm một số hàm excel cơ bản cần biết thêm thực hành thành tạo các phép tính này?
Cập nhật htkk - 3.3.4

Cập nhật htkk - 3.3.4

Cập nhật htkk - 3.3.4 là bản cập nhật mới sau những thành công của bản 3.3.3 vừa mới ra cập nhật thêm 2 chức năng mới giúp thêm việc kê khai !

0982.686.028