Tài liệu
Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định 115 về mức đóng bảo hiểm 2016

Nghị định này quy định chi tiết về việc đóng và hưởng chế độ BHXH dành cho người lao động là công dân Việt Nam, áp dụng kể từ năm 2016
Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016
Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế GTGT
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Lưu ý về thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016

Lưu ý về thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016

Lưu ý về thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn năm 2016
Công tác kế toán cuối kỳ và các báo cáo tài chính

Công tác kế toán cuối kỳ và các báo cáo tài chính

Công tác kế toán cuối kỳ và các báo cáo tài chính hướng dẫn cụ thể chi tiết học viên dễ hiểu nắm vững kiến thức và nhiệm vụ phải làm với một kế toán riêng biệt

0982.686.028