Tài liệu
TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể

TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể

TK 111 tiền mặt kèm hướng dẫn cụ thể
TK 112 Tiền gửi ngân hàng

TK 112 Tiền gửi ngân hàng

TK 112 Tiền gửi ngân hàng kèm hướng dẫn chi tiết
TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 515 - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

TÀI KHOẢN 521 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh

TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh

TÀI KHOẢN 121 - Chứng khoán kinh doanh
TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

TÀI KHOẢN 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê như thế nào tại đơn vị thuê , hay đơn vị cho thuê
Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn

Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn

Bảng kê khai thông tin khách của một khách sạn do Trung tâm đào tạo kế toán tại Quảng Ninh trực tiếp soạn thảo trong phần bài tập giảng dạy cho học viên nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp .
Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi)

Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi)

Chính sách thuế năm 2014 (cập nhật sửa đổi) hiện là chính sách mới nhất của nghành thuế trên cả nước cập nhật những thay đổi quan trọng giảm thời gian công sức khi làm việc với Thuế trên cả nước cho các cá nhân và tập thể....v..v....
Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm

Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm

Các hành vi kế toán bị nghiêm cấm
Thuật ngữ kế toán căn bản

Thuật ngữ kế toán căn bản

Thuật ngữ kế toán căn bản
Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hoàn thuế bảo vệ môi trường
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Hướng dẫn tính lương và số ngày làm thêm

Hướng dẫn tính lương và số ngày làm thêm

Trung tâm đào tạo kế toán Quảng Ninh uy tín chất lượng sẽ hướng dẫn tính lương và số ngày làm thêm cho các học viên nhằm tăng cường nghiệp vụ kế toán tiền lương cho học viên
CV xin việc hay và ấn tượng nhất trong mắt nhà tuyển dụng

CV xin việc hay và ấn tượng nhất trong mắt nhà tuyển dụng

Hiện nay sinh viên ra trường rất là nhiều. Kéo theo đó nhu cầu công việc ngày càng tăng cao. Bạn đã thấy để có thể kiếm cho mình công việc hay, công việc đúng chuyên ngành..khá là khó cho các bạn. Vậy làm sao để có bước đầu để lại ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng ? Đó là chính CV xin việc của các bạn.
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 356 - Qũy đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

TÀI KHOẢN 356 - Qũy đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

TÀI KHOẢN 356 - Qũy đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
TÀI KHOẢN 357 - Quỹ bình ổn giá

TÀI KHOẢN 357 - Quỹ bình ổn giá

TÀI KHOẢN 357 - Quỹ bình ổn giá
Những việc kế toán cần làm vào đầu năm 2016

Những việc kế toán cần làm vào đầu năm 2016

Những việc kế toán cần làm vào đầu năm 2016

0982.686.028