Tài liệu
TÀI KHOẢN 341 - Vay và nợ thuế tài chính

TÀI KHOẢN 341 - Vay và nợ thuế tài chính

TÀI KHOẢN 341 - Vay và nợ thuế tài chính
Tài khoản 419 - TK 419 - Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 - TK 419 - Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 - TK 419 - Cổ phiếu quỹ
Tài Khoản 421 -  TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài Khoản 421 - TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài Khoản 421 - TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Mã số thuế Công Ty TNHH Ủi Gia Công Thanh Hồng

Mã số thuế Công Ty TNHH Ủi Gia Công Thanh Hồng

Mã số thuế Công Ty TNHH Ủi Gia Công Thanh Hồng. Địa chỉ: 86/10F Đường Thới Tam Thôn 6, ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315300568
Mã số thuế Công Ty TNHH Tm Dv Kỹ Thuật Sơn Long

Mã số thuế Công Ty TNHH Tm Dv Kỹ Thuật Sơn Long

Mã số thuế Công Ty TNHH Tm Dv Kỹ Thuật Sơn Long. Địa chỉ: 25/8A Tổ 4, ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315300832
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Trương Mỹ Hưng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Trương Mỹ Hưng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Trương Mỹ Hưng. Địa chỉ: 8/71B Khu Phố 2, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315302371
Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Eikichi

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Eikichi

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Eikichi. Địa chỉ: Số 33/1D Đường Trung Đông 06, ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315304361
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Trần Gia

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Trần Gia

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Trần Gia. Địa chỉ: 31/7B ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315307242
Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Tí Hon

Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Tí Hon

Mã số thuế Công Ty TNHH Giáo Dục Tí Hon. Địa chỉ: 90/14B ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315307475
Mã số thuế Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Nam Sài Gòn

Mã số thuế Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Nam Sài Gòn

Mã số thuế Công Ty TNHH Nội Thất Gỗ Nam Sài Gòn. Địa chỉ: 17/4E, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315310340
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Khởi Nguyên

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Khởi Nguyên

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tân Khởi Nguyên. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315304241
Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Giới Nam Dương

Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Giới Nam Dương

Mã số thuế Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Giới Nam Dương. Địa chỉ: 46/5F, ấp Thới Tây, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315378211
Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Văn Tâm

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Văn Tâm

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất-thương Mại-dịch Vụ Văn Tâm. Địa chỉ: 226/1 Tô Ký, ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315347118
Mã số thuế Công Ty TNHH Chahock

Mã số thuế Công Ty TNHH Chahock

Mã số thuế Công Ty TNHH Chahock. Địa chỉ: 41C Dương Công Khi, ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315348707
Mã số thuế công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Đặng

Mã số thuế công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Đặng

Mã số thuế công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Đặng. Địa chỉ: 70/6E Xuân Thới Đông 5, ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315348954
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ansan

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ansan

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ansan. Địa chỉ: Số 100/6C ấp Dân Thắng, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315356024
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Xnk In Ấn Kỹ Thuật Số Sắc Màu

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Xnk In Ấn Kỹ Thuật Số Sắc Màu

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Xnk In Ấn Kỹ Thuật Số Sắc Màu. Địa chỉ: 212/7K ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315355567
Mã số thuế Công Ty TNHH Trầm Hương Lộc Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Trầm Hương Lộc Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Trầm Hương Lộc Phát. Địa chỉ: 60/130/25 ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315357740
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Beegreen

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Beegreen

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Beegreen Mã số thuế: 0108453559
Mã số thuế Công Ty TNHH Nhựa Đại Dương Xanh

Mã số thuế Công Ty TNHH Nhựa Đại Dương Xanh

Mã số thuế Công Ty TNHH Nhựa Đại Dương Xanh Mã số thuế: 0108454915

0982.686.028