cong ty ke toan ha noi

Tài liệu
Tổng hợp bài tập tín dụng chi tiết có lời giải

Tổng hợp bài tập tín dụng chi tiết có lời giải

Tổng hợp bài tập tín dụng chi tiết có lời giải giúp học viên , sinh viên kế toán thêm kỹ năng nâng cao nghiệp vụ bản thân. Bài tập chi tiết và có cả lời giải chi tiết
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN
Vi phạm quy định về tiền lương

Vi phạm quy định về tiền lương

Vi phạm quy định về tiền lương
Vi phạm quy định cho thuê lại hợp đồng

Vi phạm quy định cho thuê lại hợp đồng

Vi phạm quy định cho thuê lại hợp đồng
Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212

Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212

Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212 - Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2016 cụ thể giúp nhân viên kế toán hiểu công việc sử dụng hóa đơn theo công văn mới 2016
Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho

Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho

Các phương pháp tiếp cận kiểm toán với chu trình hàng tồn kho yêu cầu kế toán phải có nghiệp vụ kinh nghiệm và phải có sức khỏe mới có thể đảm nhiệm công việc kiểm toán hàng tồn kho
Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật thuế
NHỮNG CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

NHỮNG CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.
Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39

Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39

Công văn số 1839/TCT CS Nội dung mới của Thông tư 39
TK  441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản

TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản

TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH các phụ cấp phải đóng BHXH
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài Khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016

Bài tập kế toán nợ phải trả 2016 , sẽ hướng dẫn cụ thể học viên thực hiện bài tập
Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt
Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

0982.686.028